Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam (Mai Thanh Hải) | Atabook.com
15 lượt download

Địa chí tôn giáo - lễ hội Việt Nam

Tác giả: Mai Thanh Hải
Năm xuất bản: 2004
Thể loạiVăn hóa - Tôn giáo 


Địa chí tôn giáo - lễ hội Việt Nam

Cuốn Địa Chí Tôn Giáo Lễ Hội Việt Nam là một công trình sưu tập đầy tâm huyết của tác giả Mai Thanh Hải - một người nghiên cứu lâu năm về tôn giáo và tính ngưỡng, đã từng qua nhiều năm làm công tác quản lý tôn giáo trên cương vị Phó Trưởng ban Tôn Giáo Chính Phủ; cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu biết thêm những nơi chốn tâm linh lễ hội thờ cúng, cầu nguyện trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Website cùng hệ thống
Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Địa chí tôn giáo - lễ hội Việt Nam (Mai Thanh Hải). Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)