Chữ Nôm: Nguồn gốc - cấu tạo - diễn biến (Đào Duy Anh) | Atabook.com
39 lượt download

Chữ Nôm - nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến

Tác giả: Đào Duy Anh
Thể loạiTừ điển - Ngôn ngữ

Chữ Nôm: Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến
 
Cuốn sách Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến được giáo sư Đào Duy Anh hoàn thành vào năm 1973, in lần đầu năm 1975. Sinh thời, GS. Đào Duy Anh tâm niệm chữ Nôm là thứ chữ dân tộc của ta đã được dùng trong gần mười thế kỷ, mãi đến cuối thời Pháp thuộc chữ Hán và chữ Nôm mới trở thành tử ngữ không được dùng trong đời sống hằng ngày.

Chữ Nôm không được dạy riêng cho nên hiện nay rất ít người biết đọc. Song chữ Nôm là chữ viết của dân tộc Việt Nam, nó đã cùng với chữ Hán chứa một phần quan trọng văn hóa dân tộc của ta. Nghiên cứu văn hóa cổ của nước ta, nếu không biết chữ Nôm thì làm sao khai thác được vốn cổ còn lưu trong các văn tự của người xưa?

Nhằm giúp những người đi sau làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội có điều kiện bước đầu để tự mình nghiên cứu chữ Nôm mà khai thác kho tàng sách chữ Nôm hiện có, GS. Đào Duy Anh đã soạn sách Chữ Nôm - nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến.

Cuốn sách này gồm 5 chương:
- Dấu vết xưa nhất của chữ Nôm
- Vấn đề nguồn gốc chữ Nôm
- Phương pháp cấu thành của chữ Nôm
- Sự diễn biến của chữ Nôm; Cách đọc chữ Nôm. 

Ngoài ra, GS. Đào Duy Anh còn thêm một chương phụ lục “Tìm hiểu chữ Nôm Tày” để đối chiếu với chữ Nôm của người Kinh sử dụng trên diện rộng.

Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Chữ Nôm: Nguồn gốc - Cấu tạo - Diễn biến của Đào Duy Anh. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)