Chân Lạp phong thổ ký (Chu Đạt Quan) | Atabook.com
0 lượt download

Chân Lạp phong thổ ký

Tác giả: Chu Đạt Quan
Người dịch: Lê Hương

Nhà xuất bản: Kỷ Nguyên Mới
Năm xuất bản: 1973
Thể loạiSách Sử Địa 

Chân Lạp phong thổ ký

Chân Lạp phong thổ ký của Chu Đạt Quan (Lê Hương dịch) trên Atabook.com được nhà xuất bản Kỷ Nguyên Mới ấn hành tại Sài Gòn năm 1973.


Chu Đạt Quan (hoặc Châu Đạt Quan), hiệu là Thảo Đình Di Dân, quê ở Vĩnh Gia, huyện Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Năm 1296 triều Vua Thành Tông (1295-1308) nhà Nguyên, Chu Đạt Quan  theo một phái đoàn sứ giả sang Cao Miên dưới triều Vua Çindravarman (1295-1307). Ông ở đất Miên hơn một năm, ghi những điều mắt thấy tai nghe về cuộc du hành xuyên qua miền Nam Việt Nam ngày nay và mọi phương điện sinh hoạt của người bổn xử. Năm thứ 1 niên hiệu Đại Đức (Đinh Dậu 1297), ông trở về và hoàn thành tác phẩm Chân Lạp phong thổ ký trước năm 1312, đến đời nhà Minh (1368-1680) được ông Ngô Quán, quê ở Tân An, huyện Hấp, tỉnh An Huy hiệu đính.

Đối với các nhà khảo cổ, tập ký ức của Chu Đạt Quan là một tài liệu vô cùng quý giá để tìm hiều về Cao Miên, một quốc gia không có để lại lịch sử trên giấy mực, còn đối với người Miên thì chính họ phải nhờ những dòng chữ vàng ngọc kia để biết tổ tiên họ trong khoảng thời gian ấy.

Chân Lạp Phong Thổ Ký của Chu Đạt Quan là một tác phẩm mà từ khi giới thiệu sang phương Tây vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hầu như không ai nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Chân Lạp, cũng như về Đông Nam Á lục địa, không sử dụng và đánh giá cao giá trị tư liệu của cuốn sách. Tác phẩm này đã được nhà Thanh sưu tập và đưa vào trong hai bộ tùng thư lớn là Cổ kim đồ thư tập thànhKhâm định tứ khố toàn thư. Tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Chân Lạp Phong Thổ Ký của Chu Đạt Quan bản chữ Hán có 8.500 chữ, ngoài Tổng tự, chia làm 40 đề mục.

Các đề mục không ghi thứ tự nhưng sắp xếp theo trình tự như sau:

1. Thành quách;
2. Cung thất;
3. Phục sức;
4. Quan thuộc;
5. Tam giáo;
6. Nhân vật;
7. Sản phụ;
8. Con gái;
9. Nô tỳ;
10. Ngôn ngữ;
11. Dã nhân;
12. Văn tự;
13. Năm tháng ngày giờ;
14. Tranh tụng;
15. Bệnh hủi;
16. Tử vong;
17. Cày cấy;
18. Núi sông;
9. Sản phẩm;
20. Mậu dịch;
21. Muốn được hàng hóa;
22. Cỏ cây Trung Quốc;
23. Chim;
24. Thú;
25. Rau dưa;
26. Cá, bò sát;
27. Ủ rượu;
28. Muối, dấm, tương, miến;
29. Tằm tang;
30. Đồ dùng;
31. Xe kiệu;
32. Thuyền và mái chèo;
33. Thuộc quận;
34. Thôn xóm;
35. Lấy mật;
36. Việc lạ;
37. Tắm gội;
38. Lưu ngụ;
39. Quân mã;
40. Quốc chủ ra vào.

Qua các đề mục và nội dung từng đề mục, tác giả cung cấp một khối lượng thông tin tuy vắn tắt nhưng rất phong phú, đa dạng, phản ánh khá toàn diện về kiến trúc cung đình, tổ chức nhà nước, điều kiện tự nhiên cùng các sản vật, các hoạt động kinh tế, đời sống văn hóa cùng các phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn tự, lịch pháp của Chân Lạp mà tác giả quan sát và ghi nhận vào những năm 1296 - 1297.


Mua sách giấy trên Tiki

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Chân Lạp phong thổ ký (Chu Đạt Quan) trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)