Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Đạo Nguyên Tổ Sư) | Atabook.com
2 lượt download

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục

Tác giả: Đạo Nguyên Tổ Sư
Thể loạiVăn Hóa - Tôn Giáo

Cảnh Đức truyền đăng lục
 
Cảnh Đức truyền đăng lục (景德傳燈錄), cũng được gọi tắt là Truyền Đăng lục, là tác phẩm lịch sử cổ nhất của lịch sử Thiền tông Trung Quốc, được một vị Thiền sư thuộc tông Pháp Nhãn là Đạo Nguyên, môn đệ của Quốc sư Thiên Thai Đức Thiều, biên soạn vào năm Cảnh Đức, đời Tống Nhân Tông (1004).

Bộ sách này nói về cơ duyên của chư tổ cho đến Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích (885-958).

Cảnh Đức truyền đăng lục gồm 30 quyển, vốn có tựa đề là Phật Tổ Đồng Tham tập, được xếp vào Đại Chính Tân Tu Đại tạng kinh, tập 51, số 2076. Sách này sưu tập ghi chép về hành trạng, cơ duyên v.v. của 1701 vị, bắt đầu từ Phật đời quá khứ đến các vị Tổ thuộc đời thứ 51 của Ngũ gia tông phái. Trong đó, 951 vị có phụ thêm ngữ lục.

Vì bộ sách này được vua sắc chỉ nhập tạng vào niên hiệu Cảnh Đức thứ 1 (1004) nên đặt tên là Cảnh Đức. Về pháp hệ truyền thừa giữa thầy và trò nối nhau không dứt giống như lửa của ngọn đèn có năng lực phá trừ tối tăm, nối nhau liên tục nên gọi là Truyền Đăng.

Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Đạo Nguyên Tổ Sư) trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)