Cổ Lũy cô thôn (Thơ Phạm Thiên Thư) - Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/03/2019

Cổ Lũy cô thôn

Thơ Phạm Thiên Thư
Atabook.com - Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng.
 Một dãy trường thành trấn ải biên
Còn viền dương lạnh gác bên triền
Cô thôn trúc lạnh - sương nhoà khói
Cổ Luỹ thành trơ - gió thoảng nền
Buồm cá nâu vênh - bờ bến đậu
Đàn cò trắng nổi - cụm tùng lên
"Cô thôn Cổ Luỹ" hư mà thực
Dù chỉ nghe qua cũng chạnh niềm.

Nói thêm về thành Cổ Lũy

Thành Cổ Lũy là một tiền đồn gồm ba thành liên kết nhau nhằm ngăn thuyền bè đối phương vào cửa Đại Cổ Luỹ, có sự liên kết với thành Châu Sa ở tả ngạn sông Trà Khúc. Thành nằm ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, do người Chàm xây dựng vào khoảng thế kỷ IX - X.

Hệ thống phòng thành Cổ Lũy có ba vòng thành:

• Luỹ Cổ Luỹ
• Thành Bàn Cờ
• Thành Hòn Yàng

Hệ thống phòng thành Cổ Luỹ liên kết vững chắc, cấu trúc khoa học, để phòng thủ và báo hiệu cho thành Châu Sa. Tuy nhiên, hiện nay di tích này không còn nữa do quá trình đô thị hóa.


QUẢNG CÁO
60 bóng hồng trong thơ nhạc

Mua sách trên Tiki
Bình luận (0)